TCbil AS
Opplæring - utredning - rådgivning - kvalitetsrevisjon

OPPLÆRING

TCBil AS har høyt kvalifiserte instruktører som gjerne gjennomfører tekniske kurs i Norge, Sverige og Danmark.

Et utvalg av kursene som gjennomføres er følgene:

  • Oppbyggende elektroteknikk, feilsøking i bilens elektriske anlegg
  • Motorstyring Bensin, systematisk feilsøking og diagnose
  • Motorstyring Diesel, systematisk feilsøking og diagnose
  • Automatgirkasser med elektronisk styring
  • Multiplex nettverk med bla. CAN (Controller Area Network)
  • AC med elektronisk klimakontroll
  • ABS med dynamiske stabiliseringssystemer
  • Tekniske kurs for MC og Båt

Oversikten viser et lite utvalg av det vi jobber med i dag på kurssiden. I tillegg utfører vi også kurs for HMS ansvarlige og for kundemottakere.


KVALITETSREVISJON

TCbil AS utfører kvalitetsrevisjon av organisasjoner som driver innen kjøretøy- og transportbransje. 

Vi har godkjente revisjonsledere og fagrevisor.
Kvalitetsrevisjonene utføres  etter retningslinjene for revisjon av kvalitet og/eller miljøstyringssystemer NS-EN ISO 19011:2002, og utføres av de organisasjonene som skal godkjennes eller er godkjent etter NS-EN ISO9001:2008 (System for kvalitetstyring) og
NS-EN ISO14001:2004 (Miljøstyringssystem).


UTREDNING

TCbil AS utfører ”Teknisk utredning” av et kjøretøys tekniske systemer bla. i forbindelse med Havari og brann. Oppdragsgivere er i hovedsak Forsikringsselskaper og Bilimportører/ organisasjoner. Vi har også mulighet til å gjøre oppdrag for private bileiere.
Ta kontakt for nærmere informasjon.